MASÉRSKA    ŠKOLA
reminy
*****
TURČIANSKE TEPLICE
Spoločne poďme tak
ako plynie VODA
Tradičná havajská masáž LOMI LOMI - podrobnosti o odbornom seminári v masérskej škole REMINY

Kurz Tradičnej havajskej masáže
LOMI LOMI

Tradičná havajská masáž pochádzajúca z Havajských ostrovov je založená na rytmických technikách využívajúcich predovšetkým predlaktia a lakte. Havajská masáž LOMI LOMI má základ v havajskom tanci HULA a preto sa do masáže rytmicky zapojuje celé telo.
Havajská masáž LOMI LOMI má základ v havajskom tanci HULA
LOMI LOMI - „Ho´omoe wai kahi ke kao´o“ - „spoločne poďme tak, ako plynie voda jedným smerom". Tento preklad dokonale vystihuje havajskú masáž. Havajská masáž je založená na filozofii HUNA (Healing Using Natural Abilities), že fyzická, mentálna, emocionálna a duchová časť človeka sú neodmysliteľnou súčasťou jedného celku a je potrebné ich liečiť súčasne.
Havajská masáž je založená na filozofii HUNA

HUNA se dá preložiť ako "tajomstvo", presnejšie "očiam utajené, na prvý pohľad neviditeľné".
S príchodom západnej civilizácie na Havaj si domorodci ukryli Hunu do rodného jazyka a tak si toto „tajomstvo“ ústne predávali.
Havajci si takto uchovávali povesti a legendy, ale tiež hlboké životné pravdy. Preto ešte nedávno mnoho ľudí nerozumelo hlbšiemu významu tejto starej múdrosti. Huna je vedomé vytváranie nášho vlastného sveta, prostredníctvom vysvetľovania si našej skutočnosti - toho, čomu veríme a ako reagujeme, a toho, čo si zo skutočnosti vyberieme a precítime.

SEDEM PRINCÍPOV HUNA

 1. IKE, svet je to, čo si myslíme, že je (predstavivosť predpovedá skutočnosť).
  Faktom je niečo, čo si možno vyfotografovať alebo nahrať na video. Všetko ostatné je interpretácia (výklad, objasnenie) týchto faktov, sú to naše city a myšlienky. Vedomie toho, že myšlienky vytvárajú realitu a že myšlienky si môžeme vybrať, nás môže viesť k ďalšiemu počínaniu.

 2. KALA, nie je žiadnych obmedzení, okrem tých, ktoré si vytvárame sami (myšlienky priťahujú skutočnosť).
  Nemáme žiadne limity, iba tie, ktoré si sami vlastným myslením vytvoríme. Môžeme byť slobodní, zmeniť svoje názory na obmedzenia, zdravie, šťastie, úspech, minulosť, budúcnosť, prítomnosť. Kratší význam je sloboda, a to, čo najviac zamedzuje slobode, je telesný alebo duševný stres.

 3. MAKIA, energia prúdi tam, na čo sa sústredíme, kam smerujeme pozornosť (zaostrenie dodáva skutočnosti energiu).
  Ak sa zameriavame na veci pozitívne, viac pozitívneho vidíme a priťahujeme. Ak sa stretneme so zlobou a zameriame sa na ňu, zvírime tým energiu zloby a o to viac ju okamžite pocítime. Keď si však práve v tomto okamžiku všimneme niečoho krásneho, napríklad stromu, modrej oblohy alebo nejakej milej drobnosti okolo nás a sústredíme sa na ňu, pozitívna energia prekryje zlobu a zmení tým našu skutočnosť. Preto zostaňme zaostrení na to, čo chceme, a nie na to, čo nechceme.

 4. MANAWA, teraz je okamih moci, sily (teraz angažuje skutočnosť).
  Minulosť už bola, budúcnosť ešte len príde, ale tento okamžik je jediný, s ktorým môžeme niečo spraviť, včetne zmien pre budúcnosť. Ak chceme vykonať zmenu, buďme zakotvení v prítomnosti a vytrvajme.

 5. ALOHA, milovať znamená byť šťastný (túžba dáva skutočnosti smer).
  Keď je vo vzťahu, v práci a v nápadoch prítomný pocit šťastia, je tam aj láska. Preto buďme šťastní so všetkým, čo je dobré. Láska rastie spolu s ocenením a vďačnosťou. Kratší výklad je láska a opak je zloba alebo hnev. OHA znamená radostné rozdelenie sa, HA je o životnej energii, ALO znamená v tomto okamžiku.

 6. MANA, všetka sila pochádza zvnútra (plynulosť prežíva skutočnosť).
  Už máme všetko, čo potrebujeme, len sme niekedy zablokovaní výchovou, okolnosťami alebo prostredím. Majme teda sebadôveru, že naše spojenie zo zdrojom sily v nás samotných je úplne bezpečné a isté. V skratke znamená MANA sebadôveru alebo sebavedomie. Opakom je strach alebo pochybnosti.

 7. PONO, účinnosť je mierou pravdy (zmena vyživuje skutočnosť).
  Ak nedostávame od života to, čo by sme si priali, zmeňme myslenie. Miera nášho úspechu je vlastnou pravdou, žiadne „pretože“ alebo „ale keď“ nie sú podstatné. Buďme dobrí v tom, čo robíme, a robme to najlepšie, čo vieme. Zostaňme pružní v tom, akým spôsobom sa plnia naše priania, pretože tak, ako sa vlieva mnoho riek do jedného mora, tak vedie aj mnoho ciest k jedinému cieľu. Skrátene znamená PONO pružné myslenie, opak je obmedzené myslenie.


Tradičná Havajská masáž LOMI-LOMI je označovaná za perlu medzi masážami a niekdy je tiež nazývaná
LOVING HANDS“ (láskavé ruky).

Havajská masáž sa prevádza hlavne predlaktiami rúk

Čo Vám kurz havajskej masáže prinesie ?

 • Spoznáte históriu a podmienky vzniku tejto jedinečnej masérskej techniky,
 • Oboznámite sa z filozofiou HUNA ako zdrojom havajskej múdrosti,
 • Naučíte sa aranžovať masérsky stôl, ako vytvoriť príjemné a exotické prostredie v masérni,
 • Prakticky nacvičíte a zvládete celotelovú zostavu tradičnej havajskej masáže LOMI LOMI,
 • Obdržíte Certifikát o absolvovaní seminára.

Pre koho je kurz Tradičná havajská masáž LOMI LOMI určený?

 • Tento seminár je vhodný pre masérov, fyzioterapeutov a rehabilitačných pracovníkov.

Logo masérskej školy Reminy
Masérska škola REMINY
Kollárova 715/64
039 01 Turčianske Teplice
Zdieľajte na sociálnych sieťach
Design © Ivan 2005-2018 | ochrana osobných údajov