MASÉRSKA    ŠKOLA


reminy
*****
TURČIANSKE TEPLICE
Liečiť zamená
HARMONIZOVAŤ QI
Ročníková škola základov Tradičnej čínskej medicíny - cyklus seminárov spojených s cvičením QIGONG
Učenie o Piatich prvkoch z pohľadu Tradičnej čínskej medicíny Krv, QI a telné tekutiny z pohľadu Tradičnej čínskej medicíny Body a dráhy z pohľadu Tradičnej čínskej medicíny Diferenciálna diagnostika, osmerá osnova Príčiny nemocí,vyšetrovacie metódy TČM v praxi

Ročníková škola

Základy Tradičnej čínskej medicíny a cvičenia QIGONG

pri masérskej škole REMINY

Jedinečný cyklus 5-dňových odborných seminárov

Zakladateľ ročníkovej školy TČM TUINA masáží v masérskej škole REMINY - MUDr. BAI Yunqiao

Unikátna ročníková škola Základov Tradičnej čínskej medicíny
so zameraním na QIGONG TUINA masáže, v duchu tradície, ktorú
v masérskej škole REMINY založil čínsky špecialista MUDr. BAI Yunqiao - Paj Jün-cchiao, čo znamená Biely Oblačný most – profesor univerzity GUANGMING, Peking, lektor TČM a masáží QIGONG TUINA.

Lektorka QIGONG TUINA masáží - DiS. Pavla Elisabeta Kleinová

Charakteristika seminárov: Sprostredkovať úplným začiatočníkom zoznámenie s Tradičnou čínskou medicínou so zameraním na názornosť a pochopenie pomocou výkladu s praktickými príkladmi z klinickej praxe. Cyklus tvorí séria piatich 5-dňových seminárov, ktoré na seba nadväzujú, navzájom sa dopĺňajú spolu vytvárajú ucelený základ.

Vhodné pre začiatočníkov aj pokročilých, pre masérov aj laickú verejnosť, ako základ ďalšieho štúdia, alebo ako návod, ako chápať a riadiť sa jednotlivými zákonitosťami prírody.

Súčasťou seminárov je aj cvičenie QIGONG

  • DACHENG YANGSHENG ZHUANG - Postoj najvyššej dokonalosti pestovania života,
  • XIAO KAI HE - Malé otváranie a zatváranie,
  • YAO LULU - Otáčanie rumpálom,
  • GOUCUO SHILI - Hákovanie a brúsenie,
  • SHUGAN JIANPI GONG - Cvičenie na spriechodnenie pečene a posilnenie sleziny,
  • BUSHEN ZHUANGYAO GONG - Cvičenie na doplnenie obličiek a posilnenie pásu,
  • SHUZI FASHENG GONG - Cvičenie vyslovovania čísloviek,
  • DAYAN CHUSHI GONG - Cvičenie Divoká hus vypudzuje vlhkosť,
  • ZANGMI GONG - Tajné cvičenie tibetských mantier,
  • TUISHOU - Tlačenie rúk

Chcem si stiahnuť Cvičenia (doc) !

     

MUDr. BAI Yunqiao

Cvičenie QI GONG
DACHENG YANGSHENG ZHUANG - Postoj najvyššej dokonalosti pestovania života
 

Cyklus seminárov v rámci ročníkovej školy TČM

Učenie o Piatich prvkoch z pohľadu Tradičnej čínskej medicíny  

Teoretické základy TČM a QIGONG I.

Učenie 阴阳 YIN YANG a 五行 WUXING - Päť prvkov
Základný obsah pojmov YIN a YANG a teórie piatich prvkov, ich základná povaha, atribúty a súvislosť s dialektikou chorôb a syndrómov vyskytujúcich sa v klinickej praxi.

Krv, QI a telné tekutiny z pohľadu Tradičnej čínskej medicíny  

Teoretické základy TČM a QIGONG II.

Základný obsah pojmov
• KRV xue (süe) - jej vznik, funkcie, cirkulácia, vzťah medzi krvou a QI,
• QI (čchi) - charakteristika, proces tvorby QI v ľudskom tele, orgány vzťahujúce sa k tvorbe QI, priebeh QI v tele, funkcie QI, druhy QI, vzťahy medzi QI a krvou, vzťahy medzi QI a telnými tekutinami,
• Telné tekutiny - druhy, ich funkcia, vzťahy medzi krvou a QI,

Body a dráhy z pohľadu Tradičnej čínskej medicíny  

Teoretické základy TČM a QIGONG III.

Základný obsah pojmov
BODY - akupunktúrne body, lokalizácia, praktické vyhľadávanie, názvy, popisy, funkcie, použitie ,
DRÁHY - charakteristika, popis priebehu dráh, druhy dráh, pomenovanie - 12 párov riadnych dráh a ich bočných vetiev,  8 mimoriadnych dráh, 15 spojníc, 12 párov šľachovosvalových dráh a 12 párov oblastí,

Diferenciálna diagnostika, osmerá osnova  

Teoretické základy TČM a QIGONG IV.

Základný obsah pojmov
Diferenciálna diagnostika - celostné poňatie s individuálnym výberom liečebných metód,
Osmerá osnova - vzťahy medzi JIN a JANG, prázdnotou a plnosťou,
Pulzy - miesta, kde sa odoberá pulz, spôsoby ako, charakteristika pulzov,
Jazyk - charakteristika, tvar, povlak, a vyplývajúce syndrómy.

Príčiny nemocí,vyšetrovacie metódy TČM v praxi  

Teoretické základy TČM a QIGONG V.

Základný obsah pojmov
Príčiny nemocí
Vyšetrovacie metódy - pozorovanie, počúvanie/vyšetrovanie čuchom, dotazovanie, vyšetrovanie pohmatom,
Využitie TČM v praxi


Späť na hlavnú stránku

Logo masérskej školy Reminy
Masérska škola REMINY
Kollárova 715/64
039 01 Turčianske Teplice
Zdieľajte na sociálnych sieťach
Optimized 1024x768 | Design © Ivan 2005-2016