MASÉRSKA    ŠKOLA
reminy
*****
TURČIANSKE TEPLICE
Rehabilitačná škola
MUDr. A. PEDANA
Rehabilitačné ošetrovateľstvo v REMINY - odborný seminár v masérskej škole REMINY Turčianske Teplice

Kurz Rehabilitačné ošetrovateľstvo

3-dňový odborný seminár v rámci Rehabilitačnej školy
MUDr. Alexeja Pedana

Rehabilitačná škola MUDr. Alexeja Pedana pri masérskej škole REMINY
je jediná škola na Slovensku, ktorá sa špecializuje na výuku, prípravu a odborné zaškolenie masérov, fyzioterapeutov, ošetrovateľov, ako aj rodinných príslušníkov, ktorí sa starajú o seniorov, pohybovo postihnutých, či pacientov na lôžku.

Nezabudnite si priniesť veľkú osušku (120x200cm).
Kvalitný bezbolestný pohyb je podmienkou prevencie a liečby civilizačných i takzvaných metabolických ochorení, ktoré väčšinou vo svojej podstate majú príčinu v nedostatku výdatného pohybu a svalovej aktivity.
V tomto môžu zásadne pomôcť manipulačné techniky a cvičenia s prihliadnutím na zvláštnosti a špecifikácie telesnej stavby a pohybového aparátu starších ludí s prihliadnutím na možné riziká pri osteoporóze. Cieľom je obnovovanie zanikajúcich svalových aktivít masážnymi technikami a základná pohybová liečba na udržanie pohybových schopností liečbou v domácom prostredí.

Na seminári sa naučíte, vyskúšate
a odborne zvládnete

  • polohovanie pacienta na lôžku
  • pohybovú liečbu na posteli
  • automobilizačnú liečbu chrbtice
  • funkčnú stimuláciu  extenzorového svalového systému v autotrakcii
  • a toľko, koľko len uvládzete dalších rád, trikov, múdrostí a princípov
    vytriedených a overených 40-ročnou praxou dennodenej starostlivosti
    o seniorov
Rehabilitačné ošetrovateľstvo v praxi
Cieľom tejto pohybovej liečby v paliatívnej starostlivosti určite nie je urýchlený návrat
do života a práce, ale čo najdlhšie udržanie pacientovej sebestačnosti,
alebo aspoň schopnosti pacienta aktívne spolupracovať pri všedných denných činnostiach, ako.:
Prejsť niekoľko krokov v doprovode druhej osoby na WC a za ďalšími hygienickými úkonmi,
pohybovou aktivitou na posteli predchádzať vzniku dekubitov, nástupu predčasnej inkontinencie,
obstipácie a vyššieho stupňa osteoporózy z inaktivity
.

Spolupracovanie pacienta pri úkonoch dennej hygieny a vyprázdňovania vedia oceniť
ošetrovatelia a sanitárky, ktorí, vieme z praxe, vytvárajú prostredie dôstojného alebo nedôstojného
dožívania i veľkých osobností v našich nemocničných inštitúciách.
Je preto v záujme ako pacienta,
tak i ošetrovateľského tímu, aby si pacient zachoval a udržiaval minimálnu fyzickú zdatnosť
a mobilitu pri žití a bytí na posteli.

Pre koho je kurz Rehabilitačné ošetrovateľstvo v REMINY určený?

  • Tento seminár je vhodný pre laikov, rodinných príslušníkov, ľudí starajúcich sa o seniorov, ošetrovateľov, fyzioterapeutov a masérov ako nadstavba a rozšírenie možností terapeutického pôsobenia.

Logo masérskej školy Reminy
Masérska škola REMINY
Kollárova 715/64
039 01 Turčianske Teplice
Zdieľajte na sociálnych sieťach
Design © Ivan 2005-2018 | ochrana osobných údajov