MASÉRSKA    ŠKOLA
reminy
*****
TURČIANSKE TEPLICE
Rehabilitačná škola
MUDr. A. PEDANA
Mobilizačné techniky na bolestivé segmenty chrbtice - odborný seminár v masérskej škole REMINY Turčianske Teplice

Mobilizačné a automobilizačné techniky

na bolestivé segmenty chrbtice

3-dňový odborný seminár v rámci Rehabilitačnej školy
MUDr. Alexeja Pedana

Rehabilitačná škola MUDr. Alexeja Pedana pri masérskej škole REMINY
je jediná škola na Slovensku, ktorá sa špecializuje na výuku, prípravu a odborné zaškolenie masérov, fyzioterapeutov, ošetrovateľov, ako aj rodinných príslušníkov, ktorí sa starajú o seniorov, pohybovo postihnutých, či pacientov na lôžku.

Na kurze sa naučíme mobilizačné a automobilizačné techniky vychádzajúce s princípov
Prof. MUDr. Karla LEWITA a dlhoročnou praxou rozvinuté do účinných techník zameraných na odstránenie bolestivých stavov blokovaných segmentov chrbtice

Manuálna medicína sa zaoberá v rámci obvyklých diagnostických a terapeutických postupov fyziológiou, patofyziológiou a prevenciou reverzibilných funkčných porúch podporno - pohybového aparátu.
Manipulačnými technikami je možné pozitívne ovplyvniť kĺbové puzdra, svalstvo, všetky kĺby, periférny, ale i vegetatívny nervový systém.
Manuálna terapia zahrňuje manuálne terapeutické techniky, ktoré slúžia na odstránenie funkčných, reverzibilných porúch a bolestivých stavov blokovaných kĺbov a stavcov.

Mobilizačné techniky sú metódou manuálnej terapie, ktoré slúžia na zväčšenie pohyblivosti kĺbu alebo stavca pri funkčnej blokáde. Jedná sa o pružné pohyby malého rozsahu, ktoré sa vykonávajú repetitívnym spôsobom po dosiahnutí predpätia (bariéry) a to v zmysle kĺbovej vôle, alebo funkčného pohybu.
Manipulačné techniky sa odlišujú od mobilizačných techník tým, že sa nevykonáva repetitívny pohyb, ale po dosiahnutí predpätia nasleduje náraz (nárazová manipulácia), čo je spravidla sprevádzané fenoménom lupnutia.
Manipuláciou sa neodstráni len funkčná porucha kĺbu, ale súčasne sa ovplyvňujú i reflexné zmeny, ktoré vznikli v jej dôsledku. Miznú, alebo sa zmenšujú svalové spazmy a hyperalgické kožné zóny, normalizuje sa teplota kože a pod.

Na seminári sa naučíte, vyskúšate
a odborne zvládnete

  • anatómiu chrbtice
  • okolité svaly, väzivá a ich možné zmeny
  • patologickú anatómiu segmentov chrbtice
  • spôsoby orientačného vyšetrenia
  • mobilizačné techniky ktorými sa odstraňujú blokády a nastoľuje prirodzený fyziologický stav
  • autotrakčnú myokorekčnú metódu s rehabilitačnými bradielkami
Nácvik autotrakčnej myokorekčnej metódy s rehabilitačnými bradielkami
 Pre koho je kurz Mobilizačné techniky na bolestivé segmenty chrbtice určený?

  • Tento seminár je vhodný pre fyzioterapeutov, rehabilitačných pracovníkov a masérov ako nadstavba a rozšírenie možností terapeutického pôsobenia.

MUDr. Alexej PEDAN

Internista, chiroterapeut, odborný lekár pre choroby chrbtice a pohybového aparátu, balneológie, rehabilitácie a športovej medicíny
MUDr. Alexej PEDAN v masérskej škole REMINY
Odborné atestácie: interné lekárstvo, športové lekárstvo, všeobecné lekárstvo, reumatológia, tropické choroby, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.
Má bohaté 40-ročné skúsenosti v naprávaní vykĺbenín, geriatrickej rehabilitácii, v ktorej pracoval až do otvorenia svojej privátnej praxe v roku 1994 ako primár rehabilitačného oddelenia na geriatrickej klinike.

Odbornú lekársku kvalifikáciu pre chiroterapiu získal v rokoch 1968-69 na ILF v Bratislave od
Prof. MUDr. Karla LEWITA
.
Používa vlastnú autotrakčnú myokorekčnú metódu liečby skolióz s využitím rehabilitačnej pomôcky
REHABILITAČNÝCH BRADIELOK, ako aj rehabilitačnú metódu na liečbu Perthesovej choroby bedrového kĺbu
a Scheuermanovej choroby chrbtice.

Výučba liečby skoliózy pomocou rehabilitačných bradielok
Rehabilitačné bradielka
Vyšetrenie počas kurzu Skolióza
Napísali o nás - prečítajte si článok Doktor Alexej Pedan skvalitňuje život seniorom
V našej masérskej škole vedie vlastnú ročníkovú Rehabilitačnú školu MUDr. Alexeja PEDANA
v rámci ktorej vyučuje odborné semináre:

Bolestivá plochá noha a vbočený palec
Bolestivá plochá noha a vbočený palec
Rehabilitačné ošetrovateľstvo
Rehabilitačné ošetrovateľstvo
Koxartróza a artrózy iných kĺbov
Koxartróza a artrózy iných kĺbov
Deformity chrbtice Skolióza a kyfóza
Deformity chrbtice Skolióza a kyfóza
Manuálna terapia<br>kĺbnych blokád
Manuálna terapia
kĺbnych blokád
Chronické platničkové ochorenia
Chronické platničkové ochorenia
Závratové stavy a migrény spôsobené poruchami chrbtice
Závratové stavy a migrény spôsobené poruchami chrbtice
Mobilizačné techniky
Mobilizačné techniky


Logo masérskej školy Reminy
Masérska škola REMINY
Kollárova 715/64
039 01 Turčianske Teplice
Zdieľajte na sociálnych sieťach
Design © Ivan 2005-2018 | ochrana osobných údajov