MASÉRSKA    ŠKOLA
reminy
*****
TURČIANSKE TEPLICE
Rehabilitačná škola
MUDr. A. PEDANA
Manuálna terapia funkčných kĺbnych blokád - odborný seminár v masérskej škole REMINY Turčianske Teplice

Manuálna terapia

funkčných kĺbnych blokád

3-dňový odborný seminár v rámci Rehabilitačnej školy
MUDr. Alexeja Pedana

Rehabilitačná škola MUDr. Alexeja Pedana pri masérskej škole REMINY
je jediná škola na Slovensku, ktorá sa špecializuje na výuku, prípravu a odborné zaškolenie masérov, fyzioterapeutov, ošetrovateľov, ako aj rodinných príslušníkov, ktorí sa starajú o seniorov, pohybovo postihnutých, či pacientov na lôžku.


Na kurze sa naučíme manipulačné techniky vychádzajúce s princípov
Prof. MUDr. Karla LEWITA a dlhoročnou praxou rozvinuté do účinných techník zameraných na odstránenie bolestivých stavov blokovaných kĺbov

Manuálna medicína sa zaoberá v rámci obvyklých diagnostických a terapeutických postupov fyziológiou, patofyziológiou a prevenciou reverzibilných funkčných porúch podporno - pohybového aparátu.
Manipulačnými technikami je možné pozitívne ovplyvniť kĺbové puzdra, svalstvo, všetky kĺby, periférny, ale i vegetatívny nervový systém.
Manuálna terapia zahrňuje manuálne terapeutické techniky, ktoré slúžia na odstránenie funkčných, reverzibilných porúch a bolestivých stavov blokovaných kĺbov.

Mobilizačné techniky sú metódou manuálnej terapie, ktoré slúžia na zväčšenie pohyblivosti kĺbu pri funkčnej blokáde. Jedná sa o pružné pohyby malého rozsahu, ktoré sa vykonávajú repetitívnym spôsobom po dosiahnutí predpätia (bariéry) a to v zmysle kĺbovej vôle, alebo funkčného pohybu.
Manipulačné techniky sa odlišujú od mobilizačných techník tým, že sa nevykonáva repetitívny pohyb, ale po dosiahnutí predpätia nasleduje náraz (nárazová manipulácia), čo je spravidla sprevádzané fenoménom lupnutia.
Manipuláciou sa neodstráni len funkčná porucha kĺbu, ale súčasne sa ovplyvňujú i reflexné zmeny, ktoré vznikli v jej dôsledku. Miznú, alebo sa zmenšujú svalové spazmy a hyperalgické kožné zóny, normalizuje sa teplota kože a pod.

Na seminári sa naučíte, vyskúšate
a odborne zvládnete

  • anatómiu kĺbnych spojení
  • okolité svaly, púzdra, väzivá a ich možné zmeny
  • patologickú anatómiu kĺbnych blokád
  • spôsoby orientačného vyšetrenia
  • manipulačné techniky ktorými sa odstraňujú blokády a nastoľuje prirodzený fyziologický stav
  • autotrakčnú myokorekčnú metódu s rehabilitačnými bradielkami
Nácvik autotrakčnej myokorekčnej metódy s rehabilitačnými bradielkami
 Pre koho je kurz Manuálna terapia funkčných kĺbnych blokád určený?

  • Tento seminár je vhodný pre fyzioterapeutov, rehabilitačných pracovníkov a masérov ako nadstavba a rozšírenie možností terapeutického pôsobenia.

Logo masérskej školy Reminy
Masérska škola REMINY
Kollárova 715/64
039 01 Turčianske Teplice
Zdieľajte na sociálnych sieťach
Design © Ivan 2005-2018 | ochrana osobných údajov