MASÉRSKA    ŠKOLA
reminy
*****
TURČIANSKE TEPLICE
Pracujeme
s ENERGIOU
Kraniosakrálna terapia - odborný seminár v masérskej škole REMINY Turčianske Teplice

Kraniosakrálna terapia

Kraniosakrálna terapia (cranium = lebka, sacrum = kosť krížová; svätyňa, chrám) je jemná a veľmi príjemná, neinvazívna technika, ktorá sa od ostatných masážnych techník liší tým, že ide z časti o prácu s energiou.

Jemnosť hmatov ale len skrýva hlbokú silu, ktorú táto technika má.

V kraniosakrálnej terapii pracujeme s tzv. kraniosakrálnym pulsom, tepom, ktorý je nadradený tepu srdca i dychu. Kraniosakrálny puls je oživovaný našou Dušou, naším Svetlom.

Technika pracuje s celým nervovým systémom, mozgom i miechou, fasciami, tekutinami v tele a druhotne i s hormonálnym systémom, svalmi a kosťami tela.

Nezabudnite si priniesť veľkú osušku (120x200cm).

1. výukový blok

V prvom bloku sa venujeme teórii kraniosakrálnej techniky – histórií, indikáciám a kontraindikáciám, princípom, kraniosakrálnemu rytmu a jeho vnímaniu, nervovej sústave, mozgomiešnemu moku, mozgu, fasciám, panve a ďalším dôležitým kapitolám.

Z praxe sa učíme vnímať kraniosakrálny rytmus a jeho prvotnú harmonizáciu, hmaty na panve.

V osobnej rovine sa venujeme prehĺbeniu intuície študentov, vnútorne práci so sebou a meditačnú prax, ktorá prináša benefity nielen do osobného života študentov, ale aj do správne prevádzanej praxe techniky.

Teóriu prekládáme prípadmi z praxe, upozorňujeme na súvislosti a snažíme sa študentom sprostredkovať komplexný náhľad na techniku i klienta.

Na doma dostanete domáce úlohy, ktorým sa budete medzi jednotlivými blokmi venovať.

2. výukový blok

V druhom bloku zopakujeme teóriu, preberieme otázky, ktoré vyvstali vlastnou praxou študentov, prehĺbime znalosti. Prehĺbime teoretický výklad o preberané oblasti panvy a hlavy.

V rámci praxe pracujeme s panvou a fasciami, hrudníkom a pridáme i hlavu.

V osobnej rovine sa venujeme meditačnej praxi a vnútornej práci, aby študent dokázal udržať svoje napojenie na Zdroj po celú dobu terapie, vedel ako si poradiť s klientmi, u ktorých môže dôjsť k odblokovániu tráum, ako pracovať s priestorom, s energetickým systémom.

Na doma opäť dostanete domáce úlohy k prehĺbeniu vlastnej praxe.

3. výukový blok

Pred zahájením tretieho výukového bloku študenti posielajú emailom prípadové štúdie klientov s ktorými pracovali, zhodnotenie ich stavu a postup ktorý volili pre prácu s daným človekom.

V treťom bloku prejdeme úvodom s čím sme sa stretli v praxi, kde vyvstali otázky, pochybnosti, prípadne oblasti, ktoré je treba zopakovať.

V praxi se venujeme nácviku celého ošetrenia klienta, tentokrát už samostatne.

Kurz je zakončený záverečnou skúškou. Skúška je zložená z teoretickej časti formou testu a praxe - prevedenie samostatnej masáže.

O technike

Kraniosakrálna terapia je jednou z najkomplexnejších metód, ktorá pomáha človeku rozpomenúť sa na prastarú múdrosť Života.

Kraniosakrálna terapia je jemná, neinvazívna technika, ktorá funguje na princípe práce s mozgomiešnym mokom, ktorý obklopuje nielen mozog, ale aj miechu. Táto tekutina funguje rovnako ako voda, ako nosič informácie pre celý nervový systém a tým i pre celé telo. Pulzácia mozgomiešneho moku je v kraniosakrálnej terapii nazývaná ako kraniosakrálny rytmus. Tento rytmus je nadradený tepu nášho srdca, dychu i všetkým ostatným pochodom v tele, mysli a podvedomí.

Pulzácia kraniosakrálneho rytmu zaisťuje naše životné energie – Čchi, vnútorná sila, Átman či ako ju chcete pomenovať. V kraniosakrálnej terapii ju nazýváme Dych života.

Tepová frekvencia kraniosakrálneho rytmu sa nemení, ani vplyvom fyzickej aktivity. To, čo spôsobuje zmenu rytmu je stres a choroba.

Stres v ľudskom tele nie je iba ten vedomý, vedome prežívaný, ale aj ten skrytý, kedy naše telo prirodzene reaguje na stresové situácie, my si zvládneme ukľudniť hlavu, ale zabúdame dávať impulzy i nášmu telu, aby sa skutočne uvoľnilo.

Kraniosakrálna terapia uvoľňuje i toto prepätie a pomáha telu uviesť sa do rovnováhy a kľudu.

Práca s kraniosakrálnym rytmom však nie je jediné poslanie terapie. Kraniosakrálna technika pracuje i s fasciami a psychikou, panvou a jej svalmi, psoasom (svalom duše), kosťami (panvovou a klínovou, lebkou atď.), ovplyvňuje naše čakry a napomáha somatoemocionálnemu uvoľneniu.

Jedným z najväčších omylov dnešnej doby je, že zabúdame na prácu s našim telom, podceňujeme dôležitosť fascií a jednotlivých svalov, ktoré nepracujú iba mechanicky, ale i v rovine duše, zabudli sme akú funkciu vykonávajú kosti a stratili sme povedomie o súvzťažnostiach, ktoré celý mechanizmus človeka dokážu udržiavať vo výbornej kondícii.

Záber kraniosakrálnej techniky je obrovský, pretože cez nervový systém prenikne do celého tela. Ďalšiu dôležitú zložku tvorí práca s fasciami a poprípade s kosťami. Dokáže ovplyvňovať nielen fyzické telo, ale aj mentálne programy a našu dušu.

Oblasti pôsobenia kraniosakrálnej terapie sa týkajú všetkých častí tela a psychiky a tým, že behom terapie prechádzame celé telo, môžeme prácu zacieliť tam, kde je to najviac potrebné.

Benefity pre telo

 • Kosti: Bolesti kĺbov a chrbtice (skolióza, ústrel, výhrezy platničiek, artróza atď.), problémy so zubami a čeľusťou (čeľustný kĺb)
 • Nervy: Celá škála problémov spojených s nervovým systémom (choroby spôsobené utlačením nervov alebo zlý prekrvením niektorých častí mozgu, vrátane následkov mozgových príhod, migrény, bolestí hlavy, mentálnej retardácie, epilepsie, autizmu, parkinsonovej choroby atď.)
 • Zrak, sluch - poruchy, ktoré sa nelepšia klasickou liečbou ale je výborná i k podpore liečby obzvlášť u nedoslýchavých (tinitus, nedoslýchavosť, atď.) a s tým súvisiace problémy
 • Poruchy rovnováhy a koordinácie pohybov, závrate, zlá artikulácia, kŕče, tiky
 • Ženské problémy – PMS, hormonálne poruchy a nerovnováha, nočné pomočovanie, problémy s otehotnením, impotencia, zápaly močových ciest – bolesť
 • Tehotenstvo, príprava na pôrod, spracovanie pôrodnej traumy (terapia sa môže prevádzať i v I. a III. trimestri, pokiaľ je všetko v poriadku
 • Ženstvo – témy vnútorných aspektov, napojenie sa na seba, uzrenie seba ako ženy
 • Reč a jej poruchy – račkovanie, zlá artikulácia atď.
 • Bolesti a problémy najrôznejšieho pôvodu u dospelých i detí, problémy psychosomatického pôvodu
 • Tráviaci systém – bolesti žalúdka, problémy s trávením atp.
 • Dýchací systém – dýchacie problémy, astma, alergie, zápaly (dutín, stredného ucha…)
 • Krvný tlak – vysoký / nízky krvný tlak
 • Imunita a vitalita, detoxikácia organizmu, imunitný systém, vnútorná sila
 

Benefity pre dušu

 • Práca s traumou – metóda skľudní a odblokuje traumy uložené v podvedomí a problémy tela i duše s tým súvisiace, pričom sa odstránia nielen problémy, ale predovšetkým samotná príčina, traumy a posttraumatické syndrómy
 • Poruchy učenia, koncentrácie, hyperaktivita, ADHD
 • Stres, únava, úzkosť, depresie – psychické i fyzické napätie, stres, chronická únava, nespavosť, emočná labilita
 • KST má silný relaxačný a meditatívny efekt – využijú ju nielen športovci, ale aj manažéri, profesie s vysokou psychickou záťažou, pomáhajúce profesie a ďalšie podobné
 • Zvyšuje duchovné uvedomenie a rast, podporuje duchovní rast a môže pomôcť „prebudiť se“
 • Ego – kraniosakrálna terapia pomáha „odlupovať“ obal okolo duše – ego, čím otvára srdce a pomáha zvyšovať intuíciu
 • Uvoľnenie – pocit pohody a šťastia, prijímanie seba, cítiť sa dobre sám/sama so sebou a vo svojom tele

Pre koho je kurz Kraniosakrálna terapia určený?

 • Tento seminár je vhodný pre masérov a fyzioterapeutov ale aj záujemcov z radov laickej verejnosti, ktorí chcú pomôcť sebe, prípadne svojim blízkym.

Logo masérskej školy Reminy
Masérska škola REMINY
Kollárova 715/64
039 01 Turčianske Teplice
Zdieľajte na sociálnych sieťach
Design © Ivan 2005-2018 | ochrana osobných údajov